Sportslig leder og formann med strategimøte før stevnet på Røssvoll.