Lagmesterskap 100 Meter 25 Skudd

Klasse R-25 Skudd

1 Einar Kristian Johansen Nesna 230 5*
*XXX*=50 8*89X=45 99*99=46 9*79X99989= 89
2 Nora Johansen Nesna 225 10*
XX***=50 *X9*9=48 X**XX=50 9XX*9**9__= 77

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 244 8*
X9XXX=49 9*X**=49 ***XX=50 9X99**X9XX= 96

Lagmesterskap 100 Meter Mesterskap

Mesterskap Rekrutt

1 Einar Kristian Johansen Nesna 50 45 46 89 91 321 6*
2 Nora Johansen Nesna 50 48 50 77 90 315 16*

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 49 49 50 96 99 343 11*

Lagmesterskap 200 Meter 25 Skudd

 

Klasse 1-25 Skudd

1 Kenneth Johansen Nesna 240 6*  
  X*X*9=49 *9X9*=48 X9X*9=48 8XX9X9XX9*= 95
2 Alexander Johansen Nesna 229 4*  
  **X99=48 XX99_=38 XXXX9=49 9*X9X9999*= 94

Klasse 3-25 Skudd

1 Børge Søreng Nesna 231 6*  
  X*X**=50 98989=43 X9XX9=48 4989**XXX*= 90
2 Jon Arne Olsen Nesna 225 5*  
  X*99*=48 8*689=41 XX9X9=48 689799XX**= 88
3 Ludvig Fagervik Nesna 215 1*  
  99X99=46 48987=36 89X9*=46 7X79X9889X= 87
4 Verner Yttervoll Nesna 206 2*  
  99*98=45 98876=38 99999=45 870999*899= 78

Klasse 4-25 Skudd

1 Nils Johan Johansen Nesna 239 6*  
  ***X*=50 X9889=44 XX*XX=50 999*99XXXX= 95
2 Hilmar Johansen Nesna 227 3*  
  *X*9X=49 97999=43 9999X=46 978*X8X999= 89

Lagmesterskap 200 Meter Mesterskap

 

Mesterskap Klasse 3-5

1 Nils Johan Johansen Nesna 4 50 44 50 95 97 336 9*
2 Børge Søreng Nesna 3 50 43 48 90 94 325 7*
3 Hilmar Johansen Nesna 4 49 43 46 89 94 321 4*
4 Jon Arne Olsen Nesna 3 48 41 48 88 91 316 6*
5 Ludvig Fagervik Nesna 3 46 36 46 87 82 297 1*
6 Verner Yttervoll Nesna 3 45 38 45 78 86 292 2*

Mesterskap Klasse 1

1 Kenneth Johansen Nesna 49 48 48 95 240 6*
2 Alexander Johansen Nesna 48 38 49 94 229 4*

MLRes - www.megalink.no 20:35 - 07.09.2013